1. De basis van onze overeenkomst

In deze overeenkomst zijn wij De wereld van PIXel met maatschappelijke zetel in B-9150 Bazel, Nobeekstraat 84 met ondernemingsnummer 0838.734.452 en bent u de persoon als beschreven op de bestelformulieren.

Onze overeenkomst wordt bekrachtigd op de datum waarop wij de betaling ontvangen via de betalingswijze door u gekozen op onze bestelformulieren.

Onze overeenkomst bevat alle correspondentie tussen u en ons en de beschrijving van de goederen zoals staat beschreven op onze website.

2. Het maken van uw keuze en het bestellen

Bekijk aandachtig onze website en selecteer de gewenste producten.

Vul het bestelformulier volledig in en volg de instructies.

3. Betaling en levering

Indien u per kredietkaart betaalt, dan zullen wij het verschuldigde bedrag van uw rekening afhalen. Uw geselecteerde items zullen vervolgens naar uw opgegeven
leveringsadres verzonden worden.

Indien u per bankoverschrijving betaalt, zullen uw geselecteerde items naar uw opgegeven leveringsadres verzonden worden zodra het totaal orderbedrag op onze
bankrekening verschijnt.

Indien u betaalt bij afhaling, zal u de geselecteerde items in ontvangst kunnen nemen. Handgemaakte producten worden altijd vooraf betaald. Van zodra het totaal orderbedrag op onze rekening verschijnt, starten wij met de creatie van uw gekozen producten. Alle bestellingen worden gemaakt in de volgorde waarin de betalingen binnenkomen.

4. Inhoud van deze website

De gehele inhoud van deze website vormt onderdeel van deze overeenkomst.

Alle pagina's maken deel uit van deze overeenkomst.

Problemen, vragen, betwistingen en allerhande issues die in verband staan met bovenstaande zullen ook afgehandeld worden door de respectievelijke pagina's.

5. Verkoopsbasis

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn allesomvattend en kunnen niet gewijzigd worden door andere algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze overeenkomst zal geen wijzigingen kennen tenzij deze schriftelijk door ons worden bevestigd.

Elke typografische schrijffout of andere fout of vergetelheid bij eender welke aankoop/verkoop, literatuur, prijslijst, orderbevestiging of ander document of
informatie door ons gemaakt, is onderhevig aan amendement door ons op voorwaarde dat dit op een redelijke manier doorgevoerd wordt.

U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van uw bestelling en de gegevens die u invult op het bestelformulier.

Het aantal en de beschrijving van uw geselecteerde items zijn deze zoals gespecificeerd op het bestelformulier tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk
bevestigd door ons.

Het is de koper, privépersoon of handelaar, niet toegestaan om goederen van De wereld van PIXel door te verkopen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming.
Overtredingen zullen via gerechtelijke weg worden vervolgd.

Handelaars die als partner aanvaard worden, mogen onze goederen verkopen in hun eigen winkelruimte.

Het is de koper, privépersoon of handelaar, niet toegestaan om goederen van De wereld van PIXel door te verkopen in webwinkels zonder voorgaande schriftelijke
toestemming.

6. De prijs van de items

De prijs van de items is deze zoals weergegeven op onze website, tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd door ons. De prijs op onze website bevindt zich naast/onder de illustratie en beschrijving van uw geselecteerde items.

De prijs is finaal en bevat 21% BTW. Verzendings- en behandelingskosten worden apart in rekening gebracht en worden duidelijk vermeld tijdens het aankoopproces.

7. Risico en eigendom

Risico van beschadiging of diefstal van de items wordt naar u overgedragen van zodra u de items ontvangt.

Het eigendomsrecht wordt niet naar u overgedragen zolang wij het volledige verschuldigde bedrag niet ontvangen hebben, ongeacht levering en het overdragen
van risico van uw geselecteerde items of eender welke voorziening in deze overeenkomst.

Producten worden enkel omgeruild indien wij hierover bericht ontvangen binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Er wordt dan bekeken op welke manier
de omruiling of terugbetaling kan worden geregeld. Producten die speciaal voor de klant gecreëerd werden en handgemaakte producten op bestelling worden nooit
teruggenomen. Producten die door de klant beschadigd zijn, worden eveneens nooit teruggenomen.

Wij verplichten ons ertoe de producten zo veilig mogelijk te verpakken voor verzending. Toch kan het gebeuren dat een product beschadigd aankomt op het adres van de klant. U fotografeert het product met bijhorende verpakking, u stuurt ons deze foto's als bewijs op en daarna volgt een omruiling of terugbetaling.

8. Garanties

Wij staan garant dat u recht hebt op elke waarborg die ons door de fabrikant werd gegeven en die van toepassing is op uw geselecteerde items. Dit heeft geen invloed op de statutaire rechten.

U staat garant dat de informatie die u op het bestelformulier geeft juist is.

Uw statutaire rechten worden niet beïnvloed door deze overeenkomst waarin wij verkopen aan u onder een klantentransactie.

9. Force majeure

Wij zijn niet aansprakelijk of zullen niet in breuk met deze overeenkomst geacht worden indien er zich vertraging in uitvoering voordoet of een mislukking om onze verplichtingen tegemoet te komen die te wijten zijn aan een oorzaak buiten onze redelijke controle. Onder voorbehoud van de algemeenheid van het voorgaande zal het onderstaande aanschouwd worden als oorzaken buiten onze redelijke controle:

Natuurramp, explosie, overstroming, storm, brand, ongeval of terroristische daad.

Oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, openbare verstoring of vordering.

Wettelijke restricties, regulaties, plaatselijke vorderingen, verboden of bepalingen van welke aard dan ook van de kant van eender welk overheid of lokale autoriteit.

Import of export regulaties of embargo's.

Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of marktgeschillen (zowel bedienden van ons als van derden bevattend).

Energiepanne of machinedefect.

Gezien een deel van onze producten handwerk zijn en deze door één persoon gecreëerd worden, met name Jessy Liossatos, zal haar medische werkbekwaamheid (ziekte, ongeval, invaliditeit, etc ...) een bepalende rol spelen. Eventuele vertragingen kunnen oplopen indien één van bovenstaande problemen van toepassing zouden zijn. Wij doen er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk af te werken en te leveren.

10. Algemeen

De andere voorzieningen van deze overeenkomst en de overige voorziening in kwestie worden niet beïnvloed, indien een bepaalde voorziening van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard in zijn totaliteit of
gedeeltelijk door een gemachtigde autoriteit.

De overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Belgische wetgeving.

11. Volledige overeenkomst

De algemene voorwaarden van deze overeenkomst vertegenwoordigen de volledige overeenkomst.