Wat als u een product wilt terugsturen?

De wereld van PIXel doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de producten van optimale kwaliteit zijn. Mocht u echter niet tevreden zijn over de aangekochte producten, dan heeft u het recht om de aangekochte goederen terug te sturen om één van de volgende redenen:

1) De goederen zijn beschadigd bij levering.

2) De goederen zijn niet diegene die u besteld heeft.

De verzending van de teruggave valt onder uw verantwoordelijkheid tot de ontvangst door De wereld van PIXel.

Redenen om een product terug te sturen

1) De goederen zijn beschadigd bij levering

Neem een foto of scan van de beschadiging en stuur die zo spoedig als mogelijk naar -> 2011 pixel apenstaartje GMAIL punt com

Van zodra de bestelling terug in ons bezit is, wordt de oorzaak van beschadiging onderzocht.

Wanneer er wordt vastgesteld dat De wereld van PIXel verantwoordelijk is voor de beschadiging, dan zal u de keuze aangeboden worden tussen een gratis
omruiling of een volledige terugbetaling. Wij zullen tevens uw verzendkosten vergoeden mits voorlegging van bewijs van betaling (zoals een kopie of foto van
het kasticket van Bpos/Kiala). Wij vragen de goederen met de goedkoopste service terug te sturen (Bpost of Kiala).

2) De goederen zijn niet diegene die u besteld heeft

Van zodra De wereld van PIXel het pakket ontvangt, zal zo spoedig mogelijk u de juiste bestelling worden toegestuurd.

Voorwaarden wanneer u een product wilt retourneren

De teruggezonden goederen moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden.

De wereld van PIXel heeft het recht om een eventuele omruiling of terugbetaling te weigeren als aan één of meer voorwaarden niet voldaan wordt.

- De teruggave moet verstuurd worden binnen de 15 dagen volgend op de dag van ontvangst.

- De geretourneerde goederen moeten zich in een doorverkoopbare staat bevinden.

- De goederen moeten teruggestuurd worden in dezelfde verpakking of gelijkaardig zoals u ze ontvangen heeft.

- Schrijf een kort briefje, gehandtekend en gedateerd, met de reden waarom u het product wilt terugsturen. Plaats het bovenaan in de verpakking.

- Bewaar alle andere documenten zorgvuldig (bevestiging van bestelling en verzending).

- U mag de productverpakking niet als verzendpakket gebruiken. Gebruik bij voorkeur het originele

- De teruggave moet naar volgend adres gestuurd worden:

De wereld van PIXel; Nobeekstraat 84 B-9150 Bazel

verzendpakket voor de teruggave of gelijkaardig.

- Wij zullen het factuurbedrag terugbetalen ten laatste 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering/ontvangst op het adres in
bovenstaande regel. Doch de verzend- en behandelingskosten van de zending en de verzendkosten van terugsturen zijn voor eigen rekening.

U annuleert de aankoop

U heeft als consument het recht om ons mee te delen dat U afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand in de Wet van 14 juli 1991) binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering/ontvangst.